Mis siis vahepeal toimunud on?

Alustan täiesti eelmise aasta algusest, kui esimest korda Pärnumaa Noorte Liidu koosolekule sattusin.

See oli 13. jaanuar, kui Pärnu Noorte Vabaajakeskuses toimus koolituspäev Marian Varesega. Tol hetkel oli Noorte Liidus liikmeid umbes kümme. Koolituspäev oli väga tore ja motiveeriv, samuti ka põhjus, miks Noorte Liitu astusin, kuid peale seda jäi kõik vaikseks ja esimehelt suveni enam kuulda ei olnud. Siis aga kutsuti mind esimehega ENLi Suvekooli Noorte Liitu esindama. Ka seal sai koos käidud, saades jällegi hea kogemuse, kuid peale seda ei toimunud siiski organisatsioonis midagi.

Nagu näha, on kogu see jutt nagu ameerika mäed — teekond kurviline ja keerukas. Sügisel vestlesin toonase esimehega ja jõudsime koos otsuseni, et esimehe teatepulk läheb minu kätte. Mitteametlikult sain juba juhiks oktoobris. Kuu aega hiljem, 2. novembril, toimus Pärnumaa Osaluskohvik, mis minu arvates möödus edukalt. Üritusel sündis palju uusi ideid, millest tänaseks on näiteks valmimisprotsessis Marten Palu eestvedamisel koduleht mindhuvitab.ee. (Leht valmib juba 15. jaanuaril!)

Ülejäänud aasta kulus meeskonna leidmisele, 28. detsembril toimus meeskonna koolituspäev, kus valmis turundusplaan, panime paika eesmärgid ja koostasime aastaplaani:

  1. Toetame sel aastal igas Pärnumaa vallas noortevolikogu loomist.
  2. Korraldame noortelaagri ehk Pärnumaa Noortekogu Suvekooli.
  3. Korraldame ühiskondlike teemade arutlusõhtuid.
  4. 2018 aasta esimese poole turundusplaan

    Korraldame noortele sotsialiseerimisõhtuid.

  5. Sügisesse planeerime tänuürituse, kus tunnustatakse aktiivsemaid noori.
  6. Korraldame taas Pärnumaa Osaluskohvikut.
  7. Järgmisesse aastasse jääb uus laager ehk Talvekool.

Lisaks parandame koostööd teiste maakondade noortekogudega ja Eesti Noorteühenduste Liiduga ning juba olemasoleva Pärnu linna Noortekoguga.

7. jaanuaril käisime töötuba andmas Lääneranna noortevolikogu algatusgrupile (pikemalt järgmises postituses) ja võin saladuskatte all öelda, et juba varsti toimuvad töötoad ka järgmistes valdades.

Pärnumaa Noortekogu sai alguse 2007. aastal. Mõni ütleks, et meie aina aeglaselt tõusev “ameerika mägede atraktsioon“ pole üldse huvitav (ühtegi äkilist langust ei esine, mis valmistaks närvikõdi ja paneks ootusärevusest kiljuma), kuid sellest hoolimata pole meie rongi istmed tühjad vaid täituvad aina uute motiveeritud noortega.

Usun, et meie valitud suund on õige ja juba järgmisest aastast ei kuule kurtmas ühtki Pärnumaa noort, et nende häält ei võeta kuulda!

Üheskoos muudame Pärnumaa noortesõbralikuks!

Eerik Hannus

Pärnumaa Noortekogu esimees

Pärnumaa Noortekogu ajalugu

Kui aastal 2007 meie organisatsioon tekkis, sai sellele nimeks Pärnumaa Noorte Liit. Selle 11 aastaga on palju muutunud ning suurim muutus tuli tänavu haldusreformi näol.

Nimelt kuni 2017. aasta lõpuni kuulusime me Pärnu Maavalitsuse alla, kuid alates käesolevast aastast maavalitsusi enam ei ole. Seepärast poleks ka meil olnud võimalik eksisteerida, kui me poleks loonud uut kuju, milleks on MTÜ. Uhkelt võime öelda, et meie organisatsiooni uus täispikk nimi on MTÜ Pärnumaa Noortekogu. Kuid miks toimus nimemuutus?

Selle põhjuse juured viivad meid ENLi ehk Eesti Noorteühenduste Liiduni. Tuleb välja, et juba aastaid on Pärnumaa olnud teistest maakondadest erinev. On olemas noortekogud ja noortevolikogud. Mõlemad neist on osaluskogud, esimene maakondlikul ja teine kohalikul tasandil. Kui võtta võrdluseks nüüd Pärnu, siis noortekogu asemel oli meil Pärnumaa Noorte Liit ja noortevolikogu asemel Pärnu Noortekogu. Segadust tekitav, eksole?

Me otsustasime võtta olulise sammu ja samastuda teiste maakondadega, kes täidavad meiega sama funktsiooni — noortevolikogude loomine ja toetamine. Seega on meie peamine eesmärk muuta noored aktiivsemaks ja anda neile võimalusi ennast arendada. Seda tehes lubame olla esinduslikud ja seista kõigi Pärnumaa noorte eest.

ENLi Talveakadeemia ja Tänuüritus

9. detsembril olime ka meie kutsutud ENLi Talveakadeemiasse, mis sisaldas kasulikke koolitusi, ja Tänuüritusele, kus tänati kõige aktiivsemaid liikmeid. Rääkides seal teiste maakondade noortega, sain aru, kui vajalikud osaluskogud tegelikult on. Sealt ürituselt sündisid uued ideed ja projektid, mida hakkame sellel aastal ellu viima. Need ideed avalikustame aga järgmises postituses.

Teile kõigile soovib edukat ja töökat uut aastat,

Eerik Hannus, Pärnumaa Noortekogu esimees

Me tahame üles leida Pärnumaa talendid ja nad suurema publiku ette tuua. Kui Sa tegeled fotograafiaga, siis saada oma pildid meie postkasti

parnumaanoortekogu@gmail.com

Postituse lõpetavad hetk Tänuürituselt, kus on ühe pildi peale saadud 5 erineva maakonna esindajad ja foto Pärnu sadamast, mille tegi Pärnu noor fotograaf Hubert Teemägi

Pildil vasakult Dan Taidla (Läänemaa Noortekogu), Ave-Liis Kivest (Võrumaa Noortekogu), Markos Parve ja Terli Teekivi (Raplamaa Noortekogu), Eerik Hannus (Pärnumaa Noortekogu) ja Stella Stepanov (Saaremaa Noortekogu)