Aruteluõhtu vol1

Aruteluõhtul rääkisime noorte kaasamisest ning ühiskonda panustamise võimalustest. Mõeldes tervikpildile Eestis, selgub, et kõik vallad ei panusta noortesse ühtselt.

Tegelesime osaluskogude probleemidega ning otsisime lahendusi, kuidas muuta osaluskogud aktiivsemaks ja ühtsemaks.

Aruteluõhtul osalesid Pärnu , Lääneranna, Maardu ja Elva noortevolikogud.

07.06.18

Ürituse läbivateks teemadeks olid osaluskogudele ühtse stadardsüsteemi koostamine, osaluskogude üle-eestilise infosüsteemi loomine ning koostöö arendamine.

Arutelus tuli välja, et mõttekas oleks anda noortevolikogudele ja noortekogudele erinevad ülesanded. Noortevolikogu ülesanneteks võiksid olla osalemine volikogu komisjonides ning paneeldiskussioonide korraldamine noorte ja otsustajate vahel. Lisaks oleks üheks ülesandeks noorte ja vallaametnike koostöö parandamine. Noortekogu ülesanneteks võiks olla maakondlike arutelude, ürituste ning laagrite korraldamine.