Kunagi ammu, aastal 2017, olin mina ekstreemselt segaduses kõige osas, mis seostus noorte osalusega. Nüüd, kui julgen väita, et oskan osalusmaastikul väga hästi orienteeruda, kirjutan tulevaste generatsioonide jaoks selle kõik lihtsalt ja loogiliselt lahti.

Noortekogu on maakondlik organisatsioon, mis haldab antud maakonnas asuvaid kohalikke noortevolikogusid. See tähendab, et me oleme abiks nõu ja jõuga, kuidas iganes saame. Enamasti teeme seda läbi regulaarsete kohtumiste juhatusega, aktiivse suhtluse ning koolituste andmise.

Noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Vähemalt seda ütleb noorsootöö seadus. Reaalsus on aga veidi teistsugune.

Noortevolikogu ülesandeks on kohalikul tasemel noori esindada ja edendada kohalike noorte elu erinevatel viisidel. Erinevad organisatsioonid teevad seda erinevatel viisidel (kes oleks arvanud??). Näiteks on Rõuge Noortevolikogu, mille liikmed saavad iga kuu kokku oma vallavanemaga, kes räägib neile, mis vallavolikogus toimunud on ning küsib nende arvamusi ja mõtteid olulisematel teemadel. Aga samas on olemas noortevolikogusid, kes keskenduvad pigem kohalike noorte elu edendamisele ning peamiselt korraldavad harivaid ja lõbusaid üritusi.

Kindlat standardsüsteemi, mille järgi osaluskogud tegutsema peaks, pole veel loodud, seega kõik tõlgendavad oma ülesandeid veidi erinevalt.

Samamoodi on ka noortekogudega. Neid on küll vähem ja neil on peamiselt kõigil sama eesmärk, seega on vähem erinevaid tööviise.

Tl;dr noortekogu on maakondlik organisatsioon, mis tegeleb oma maakonna noortevolikogude elus hoidmisega. Noortevolikogu on kohalik organisatsioon, mis edastab noorte arvamusi ja seisukohti linna- või vallavolikogule.